APPLICATIE AYURVEDA en YOGA

Theorie en Praktijk (nog 3 plaatsen)

 

Data: vrijdagmiddagen 8, 15, 22 en 29 jan. 2021 van 14.00 - 17.00 uur

 

Kosten: € 337,00 p.p. voor 4 lessen van 3 uur, incl. Werkboek, olie, thee. 


Yoga en Ayurveda zijn beide ontstaan en gepraktiseerd in een zelfde tijd en op dezelfde plaats. Yoga was een onderdeel van de Ayurveda. Beide zijn gebaseerd op een gelijk concept omtrent het menselijk bestaan.

Kennis van Ayurveda geeft aan Yoga verdieping en omgekeerd verdiept Yoga de Ayurveda. De filosofie van de tridosha’s (3 bio-energetische krachten) geeft een duidelijk mensbeeld gezien vanuit de 5 elementenleer, t.w.: aarde; water; vuur; lucht en ether.  Gaat Ayurveda uit van de tridosha, Yoga gaat uit van de triguna, rajas, tamas en sattva, essentiële energiën van de geest. Inzicht hierin helpt een duidelijk persoonlijk mensbeeld te vormen. Ayurveda reikt je handvatten aan om processen waar te nemen die een extra aanvulling zijn in het dagelijkse leven, t.w.: de leer van de constituties (dosha’s); de drie basis types van de mens; inzicht in de verstoring van de dosha’s; eenvoudige voedingsleer; definitie van gezondheid en adviezen om disbalans te voorkomen of te herstellen. En ... last but not least, het leert je om je dagelijkse leven (dinacharya) in te gerichten op jouw persoonlijke constitutie en huidige conditie.


Het gebruik van de twee systemen van Yoga en Ayurveda is een geïntegreerd geheel.

De inhoud van de lessen is gericht op praktische toepassing van de Ayurvedische principes in het dagelijkse leven en in de Yoga-praktijk.

 

Je leert hoe je kan bijdragen aan je gezondheid op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied. De oorzaken van disbalans worden bekeken vanuit de Ayurveda en Yoga. Er wordt instructie gegeven over het opheffen van deze disbalans.

 

 

 

De lesinhoud is als volgt ingedeeld:

 

8 januari: Lesbrieven 1, 2 en 3:              

Inleiding in Ayurveda

basisprincipes

constituties

het in en uit balans zijn van de constituties

 

15 januai: Lesbrieven 4, 5 en 6:

Inleiding in voeding 

spijsvertering vanuit Ayurveda gezien

voeding vanuit Ayurvedische principes

effecten van bepaalde voeding op het lichaam en de geest

 

22 januari: Lesbrieven 7, 8 en 9:

Het ziekteproces gezien vanuit de Ayurveda

leefadviezen om disbalans te voorkomen en/of te herstellen

de invloed van de seizoenen op lichaam en geest

diagnose in de Ayurveda

 

29 januari: Lesbrieven 10, 11 en 12:

Eenvoudige, praktische tips bij bepaalde ziektebeelden/disbalans

                  (voedings- en leefadviezen)

Yoga en de Ayurvedische constituties

Pranayama en Ayurvedische constituties

Reinigen vanuit Yoga en Ayurveda

In de totale periode heeft de student een korte cursus Yoga en Ayurveda gehad, zodanig dat hij/zij hier op een praktische wijze mee verder kan.