APPLICATIE AYURVEDA en YOGA

Theorie en Praktijk (nog 3 plaatsen)

 

Data: vrijdagmiddagen 8, 15, 22 en 29 jan. 2021 van 14.00 - 17.00 uur

 

Kosten: € 337,00 p.p. voor 4 lessen van 3 uur, incl. Werkboek, olie, thee. 


Yoga en Ayurveda zijn beide ontstaan en gepraktiseerd in een zelfde tijd en op dezelfde plaats. Yoga was een onderdeel van de Ayurveda. Beide zijn gebaseerd op een gelijk concept omtrent het menselijk bestaan.

Kennis van Ayurveda geeft aan Yoga verdieping en omgekeerd verdiept Yoga de Ayurveda. De filosofie van de tridosha’s (3 bio-energetische krachten) geeft een duidelijk mensbeeld gezien vanuit de 5 elementenleer, t.w.: aarde; water; vuur; lucht en ether.  Gaat Ayurveda uit van de tridosha, Yoga gaat uit van de triguna, rajas, tamas en sattva, essentiële energiën van de geest. Inzicht hierin helpt een duidelijk persoonlijk mensbeeld te vormen. Ayurveda reikt je handvatten aan om processen waar te nemen die een extra aanvulling zijn in het dagelijkse leven, t.w.: de leer van de constituties (dosha’s); de drie basis types van de mens; inzicht in de verstoring van de dosha’s; eenvoudige voedingsleer; definitie van gezondheid en adviezen om disbalans te voorkomen of te herstellen. En ... last but not least, het leert je om je dagelijkse leven (dinacharya) in te gerichten op jouw persoonlijke constitutie en huidige conditie.


Het gebruik van de twee systemen van Yoga en Ayurveda is een geïntegreerd geheel.

De inhoud van de lessen is gericht op praktische toepassing van de Ayurvedische principes in het dagelijkse leven en in de Yoga-praktijk.

 

Je leert hoe je kan bijdragen aan je gezondheid op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied. De oorzaken van disbalans worden bekeken vanuit de Ayurveda en Yoga. Er wordt instructie gegeven over het opheffen van deze disbalans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANKHAPRAKSHALANA – DE YOGISCHE REINIGING (geen plaats meer)

Er wordt een Yogische reiniging aangeboden voor Yogabeoefenaars

Datum: op 23 oktober 2020 van 9.00 - 13.00 uur

en 19 maart 2021

 

Programma:

Purva Karma – voorbereiding

Shankhaprakshalana – Yogische Reiniging – uitvoering hiervan

Nazorg

 

Kosten: € 175,00 all-in. Hand out per e mail voor werkboek, Trifala (darmreiniger), olie (kleine Abhyanga), maaltijd


De reiniging bestaat uit het reinigen van het darmstelsel, de maag, de neus. Met behulp van onder andere het drinken van licht gezouten water en Asanas wordt het lichaam aangezet tot het reinigen van de darmen.

Het programma wordt twee keer per jaar aangeboden. In het voorjaar als de Kapha vloeibaar wordt en gaat lopen. En in het najaar om het lichaam te ontdoen van een teveel aan Pitta.

 

Het beoefenen van Shankhaprakshalana, de Yogische reiniging, houdt in het gebruik van water, zout en ghee. De regels en voorschriften die zijn vastgelegd zijn eenvoudig en recht door zee. Zij zijn ontworpen om een maximum resultaat met een minimum aan ophef en mogelijke problemen te geven, zodat de beoefenaar van spiritualiteit (de Sadhaka) het hogere werk kan voortzetten. Het is ongelukkig dat tegenwoordig veel Yoga aspiranten het zicht hebben verloren op deze wezenlijke (noodzakelijke) en eenvoudige oefening van Shankhaprakshalana. Zij experimenteren met veel nieuwe variaties op het oorspronkelijke thema, echter soms met onplezierige resultaten.
Swami Satyananda Saraswati - Bihar School of Yoga

Aangeraden wordt om de Shankhaprakshalana maximaal 2 keer per jaar uit te voeren en altijd onder deskundige begeleiding.

 

e grote veranderingen van de eerste paar dagen na de bevalling – en vaak daarna de vermoeidheid in de eerste 6 weken. De bevalling eist over het algemeen al hun kracht op, lichamelijk en emotioneel. De Matidhyan zet de belangrijkste oefeningen nog eens op een rijtje en plaatst die in de veranderde levensomstandigheden.

 

 

LEZING: “HOUVAST EN DE KUNST VAN HET LOSLATEN”,

ervaar de lezing, die in het licht staat van Yoga en Ayurveda als steun na verlies

op aanvraag

 

 

De lesinhoud is als volgt ingedeeld:

 

8 januari: Lesbrieven 1, 2 en 3:              

Inleiding in Ayurveda

basisprincipes

constituties

het in en uit balans zijn van de constituties

 

15 januai: Lesbrieven 4, 5 en 6:

Inleiding in voeding 

spijsvertering vanuit Ayurveda gezien

voeding vanuit Ayurvedische principes

effecten van bepaalde voeding op het lichaam en de geest

 

22 januari: Lesbrieven 7, 8 en 9:

Het ziekteproces gezien vanuit de Ayurveda

leefadviezen om disbalans te voorkomen en/of te herstellen

de invloed van de seizoenen op lichaam en geest

diagnose in de Ayurveda

 

29 januari: Lesbrieven 10, 11 en 12:

Eenvoudige, praktische tips bij bepaalde ziektebeelden/disbalans

                  (voedings- en leefadviezen)

Yoga en de Ayurvedische constituties

Pranayama en Ayurvedische constituties

Reinigen vanuit Yoga en Ayurveda

In de totale periode heeft de student een korte cursus Yoga en Ayurveda gehad, zodanig dat hij/zij hier op een praktische wijze mee verder kan.